Νηπιαγωγείο - Προνήπιο του "Nancy's Kinderland"

 
 
Αγαπητοί γονείς,

Η είσοδος στο νηπιαγωγείο είναι ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής κάθε παιδιού. Οι στέρεες βάσεις και τα θεμέλια της μάθησης και της ολόπλευρης ανάπτυξής του θέτονται από τη νηπιακή ηλικία.

Ο ρόλος του σχολείου σ’αυτή την περίοδο της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικός γι’αυτό και εμείς στο νηπιαγωγείο του “Nancy’s Kinderland” φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ποιοτικές συνθήκες εκπαίδευσης, με άρτιες υποδομές, παρέχοντας ταυτόχρονα ατμόσφαιρα ασφάλειας, ζεστασιάς, χαράς και αγάπης. Σημαντικός και αναπόσπαστος αρωγός της προσπάθειας μας αυτής δεν είναι άλλος παρά το παιχνίδι, το πιο ισχυρό και αποτελεσματικό εργαλείο μάθησης. Μέσω του παιχνιδιού αναπτύσσεται η συμβολική σκέψη.
 
 
 
 
 
 
 
Η διαμόρφωση του εκπαιδευτικού μας προγράμματος απόλυτα εναρμονισμένη με το Νέο πρόγραμμα Σπουδών που προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ, έχει ως βασικό άξονα το παιδί και τις ανάγκες του.

Το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που ακολουθείται επιδιώκει την ενεργή συμμετοχή των παιδιών, ενισχύοντας τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την καλλιέργεια της υπευθυνότητας. Οι διαδικασίες μάθησης στηρίζονται στον πειραματισμό και την ανακάλυψη.

Οι δραστηριότητες που επιλέγονται από το άρτια εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό μας προσωπικό στοχεύουν στην ενίσχυση έξι τομέων ανάπτυξης του παιδιού, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται. Οι τομείς αυτοί είναι η σωματική ανάπτυξη, η αντιληπτική - αισθητηριακή ανάπτυξη, η επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη, η γνωστική ανάπτυξη και η κοινωνική ανάπτυξη.
 
 
 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθούμε προβλέπει δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν μαθησιακές περιοχές όπως:
 
 
 
  • Γλώσσα (Εισαγωγή στα γράμματα της αλφαβήτου, σωστή γραφή γραμμάτων, ονοματολογία, φωνολογία γραμμάτων, βιβλία γραφής-ανάγνωσης)

  • Μαθηματικά (αριθμοί, μαθηματικά σύμβολα, πρόσθεση-αφαίρεση, χωροχρονικές έννοιες, αντιστοίχιση, ταξινόμηση κλπ)

  • Γνωριμία με το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές), πειράματα.
 
 
 
 
 
  • Δημιουργία – έκφραση (εικαστικά-ζωγραφική, πλαστική, κατασκευές, θέατρο-δραματική τέχνη, φυσική αγωγή, μουσική, χορός, διαπολιτισμική αγωγή, μουσειακή αγωγή.

  • Πληροφορική (σωστή χρήση Η/Υ – τεχνολογίας κλπ, προβολή παιδικών ταινιών με προτζέκτορα.

  • Εκδηλώσεις - Εκδρομές (παιδικά θέατρα, μουσεία, θεματικά πάρκα, εκθέσεις εικαστικών, σχολικές θεατρικές παραστάσεις.