Προ - Προνηπιακό του "Nancy's Kinderland"

 
Στη Πρότυπη Προσχολική Αγωγή (Ελληνοαγγλόφωνος) Βρεφονηπιακός Σταθμός - Kinderland στα Βριλήσσια - Αττική, προσεγγίζουμε τα παιδιά με έναν δικό μας τρόπο.
 
 
 
Σκοπός του τμήματος είναι να βοηθήσουμε το παιδί να γίνει μέλος μιας ομάδας, να συνεργάζεται, να λέει τη γνώμη του και να ακούει τη γνώμη των άλλων. Τα παιδιά μαθαίνουν την οργάνωση της ζωής στην τάξη, βάζουν κανόνες, παίζουν ομαδικά παιχνίδια, προτρέπονται να συνεργάζονται και τα βοηθάμε να επιλύουν δυσκολίες στην επικοινωνία.
 

Δραστηριότητες

 

 
 
 
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων (προγραφικές , προμαθηματικές, δραστηριότητες)

  • Ανάπτυξη λεξιλογίου (κουκλοθέατρο, παραμύθι, συζήτηση, εποπτικό υλικό)

  • Δραστηριότητες ανάπτυξης λεπτής κινητικότητας (χειροτεχνίες, πηλός, κολλάζ )

  • Δραστηριότητες αδρής κινητικότητας και αντίληψης του χώρου
 
 
 
 
 
  • Αγγλικά

  • Κηπουρική

  • Παιχνίδι στον κήπο

  • Κυκλοφοριακή Αγωγή

  • Οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες