Βρεφικό - Μεταβρεφικό Τμήμα
του "Nancy's Kinderland"
 
Στο Nancy's Kinderland αναλαμβάνουμε υπεύθυνα και με πολλή όρεξη να "ανοίξουμε τα πρώτα του παράθυρα στον κόσμο..."
 
 
 
 
 
 
 
Οι μικροί μας φίλοι προσαρμόζονται στο χώρο του σχολείου, μαθαίνουν να εμπιστεύονται σιγά - σιγά τους φίλους τους και τα πρόσωπα που βρίσκονται γύρω τους. Μαθαίνουν τη συμπεριφορά στην ομάδα, τρόπους καλής συμπεριφοράς, κατανόηση της έννοιας «μοιράζομαι». Έρχονται σε μια πρώτη επαφή με μολύβια και μαρκαδόρους και μαθαίνουν να τα χρησιμοποιούν.

Ξεκινάει η ανάπτυξη της λεπτής τους κινητικότητας. Πραγματοποιούμε αισθησιοκινητικές ασκήσεις για τη φυσιολογική και αρμονική αρμονική ανάπτυξη του παιδιού.


Στο Nancy's Kinderland, μέλημά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον αγάπης, ασφάλειας, οικειότητας, πλούσιο σε ερεθίσματα που προκαλούν το παιδί να παρατηρεί και να αναγνωρίζει τον κόσμο γύρω του και το καλούν να τον εξερευνήσει.
 
 
 
 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω δραστηριότητες:
 
 
 
 
 
Παιδικά τραγούδια
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζωγραφική – κατασκευές (γνωριμία-εξοικείωση με τη χρήση των διαφόρων υλικών ζωγραφικής, ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας)
 
 
 
 
 
 
 
 
Ομαδικά – κινητικά παιχνίδια (γυμναστικές ασκήσεις αντίληψης σώματος, μιμήσεις, ανάπτυξη αδρής κινητικότητας)
 
 
 
 
 
 
 
 
Μουσικοκινητική αγωγή (κινητικά παιχνίδια με τη χρήση μουσικών οργάνων)
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάλειμμα στον κήπο (καιρού επιτρέποντος)